Jdi na obsah Jdi na menu
 


PETICE ZA LÉČIVÉ KONOPÍ

5. 11. 2010

PETICE ZA LÉČIVÉ KONOPÍ

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

 

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme Parlament České republiky, aby provedl změnu legislativy tak, aby bylo možné kontrolovaně a v souladu s právem samopěstovat rostliny z rodu konopí, jejich pěstování delegovat na jinou osobu, držet, zpracovávat, zkoumat a užívat je k léčebným a vědeckým účelům.

 

Dále žádáme, aby úkony spojené s léčbou konopím byly přiměřeně zahrnuty do státního systému zdravotní péče, do kterého jako občané ze zákona přispíváme.

 

Děkujeme.

 

 

 

Adresát petice:            Parlament ČR, kopie Vláda ČR

Datum sestavení:        5.11.2010

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn

kterýkoliv člen petičního výboru:

 

Jméno a příjmení

Profese

Trvalé bydliště

Kontakt

MUDr. Jana Budařová

Konopí je lék, předsedkyně představenstva, psychiatra

Větrná 5, 63500 Brno

+420 774 723 265

jana.bud@seznam.cz 

Mgr. Dušan Dvořák

Edukativní konopná klinika,

Ateliér ALF, adiktolog, psychoterapeut

79855 Ospělov 6

+420 774 723 261

dusan@atelieralf.eu

Bc. František Písařík

Zástupce ČR a SR v Evropské koalici pro spravedlivou a efektivní drogovou politiku ENCOD

Za mlýnem 1562/25 14700 Praha 4

+436 505 992 802

frantisek@encod.org

Jiří Stuna

Velitel Městské policie

Zástupce Law enforcement against prohibition v ČR

Na Větrníku 1207, 53705 Chrudim

+420 731 557 489

Jiri.stuna@leap.cc

JUDr. Ludvík Antonů

Právník, Univerzita Palackého, Olomouc

Družební 4, 77900 Olomouc

+420 585 631 040end_of_the_skype_highlighting

ludvik.antonu@upol.cz

Jan Hrnčíř

Filmový producent

Plavecká 12, 12800 Praha 2,

+420 603 270 707

hrncir.j@seznam.cz

Mgr. Jaroslav Kabilka

Poradce, projekt designer

 Komenského 858/1, 77900 Olomouc

+420 605 384 464 end_of_the_skype_highlightingkabilka@ged.cz

MUDr. Radek Matlach

Soudní lékař (soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství)

Gutenbergova 5, 46001 Liberec V

+420 604 235  begin_of_the_skype_highlighting901

end_of_the_skype_highlightingRadek@Matlach.cz

Bc. Zbyněk Crha

Šéfredaktor, sociolog

Luční 4, 61600 Brno

 

+420 775 198 484

zbyhnev@centrum.cz

Mgr. Zbyněk Kopřiva

Mediální manažer

Soukenická 16/1091

11000 Praha 1

+420 603 455 600

konopijelek@gmail.com


Podpisový arch k petici za léčivé konopí

(Petition for medicinal use of cannabis)

 

Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu. Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká Petice za léčivé konopí. Dále uvádíme, že přílohou každé složky jsou citace z petičního zákona.

 

Za petiční výbor: MUDr. Jana Budařová, Větrná 5, 63500 Brno, +420 774 723 265, jana.budarova@konopijelek.cz

                                Mgr. Dušan Dvořák, 79855 Ospělov 6,  +420 774 723 265, dusan@atelieralf.eu

 

Čitelné jméno a příjmení

Bydliště (město, ulice a číslo)

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha - Listina základních práv a svobod

Čl. 18 (1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo sám nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi.

Příloha - zákon 85/1990 Sb. ze dne 27. března 1990 o právu petičním

Úvodní ustanovení

§ 1 (1) Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (dále jen "petice"). (poznámka: zákon umožňuje podat petici i jedinému člověku)

 

§ 2 Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu.

 

§ 3 Petiční výbor

(1) K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním mohou občané vytvořit petiční výbor. (poznámka: znamená to, že občané nemusí mít petiční výbor, pokud jej nepotřebují, například když není nutné další jednání se státním orgánem)

(3) Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány.

 

§ 4 Shromažďování podpisů pod petici

(1) Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen.

(2) Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.

(3) K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.

(4) Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let.

 

§ 5 Podání a vyřízení petice

(1) Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.

(2) Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.

(3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

 

§ 9 Společná ustanovení

Ustanovení jiných právních předpisů upravující řízení před státními orgány a přijímání a vyřizování stížností, oznámení a podnětů neplatí pro přijímání a vyřizování peticí podle tohoto zákona.

 

 

 

Petice za léčivé konopí - návod k použití:

 

1.      Jak začít? Vytiskněte kompletní petici (3 strany + návod) a získejte co nejvíce svých přátel kteří to udělají také.  Součástí petice je samotný text petice (strana 1), podpisový arch (strana 2) a příloha citací zákona (strana 3), které při podpisu musí být pohromadě. Na každé podpisové místo si tedy vytiskněte první a třetí stranu Petice, a soubor kopií podpisového archu.

2.      Co dál? Najděte ve svém okolí místa (nejlépe knihkupectví, čajovny, kavárny, bary, divadla, muzea, zdravotně.-sociální služby, studentské kluby, growshopy, školy, nemocnice, domovy důchodců a hospice). V podstatě jakékoliv místo kde se pohybuje větší množství lidí a kde bude možno petici podepisovat, najděte lidi, kteří mohou text tisknout a šířit.

3.      Petice a podpisové archy mohou být vystaveny též na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.

4.      Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let.

5.      Veškeré doplňující informace Vám poskytne kterýkoliv z členů petičního výboru.

 

Termín sběru petice a veškeré další informace najdete na  webových stránkách, www.konopijelek.eu

 

 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< říjen / 2018 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 75435
Měsíc: 400
Den: 11