Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poslouchej,mlč a nech se chránit-Be obedient, shut up your mouth and let us protect you!

3. 10. 2010

Poslouchej, mlč a nech se chránit!

Jako člověk, který se mnoho let věnuje prevenci kriminality a jako čerstvý příslušník Law Enforcement Against Prohibition prohlašuji, že současná protidrogová prevence u nás funguje jen velmi omezeně. Represe se totiž neosvědčuje. Jestliže chceme mít liberálnější přístup k potřebám občanů v oblasti drog, musíme o to více investovat do prevence. Do skutečné prevence!
Od některých policistů slýchávám, že nejlepší prevencí je represe. S tím nemohu souhlasit. Jistě, že represe může působit částečně odstrašujícím způsobem, ale my (policisté a strážníci) tady nejsme od toho, abychom občany strašili, aby se nás báli. Takto důvěru občanů nezískáme. Nemůžeme jim vnucovat naši „strašidelnou prevenci“. Vycházím z toho, že občan má svá práva a může se sám rozhodovat. Nelze se na občana dívat jako na potencionálního pachatele, kterého musíme vést za ručičku, aby nesešel z cesty.
Historie ukazuje, že lidé nebudou méně zneužívat drogy, když nad nimi bude viset Damoklův meč. Jak řekl Albert Einstein „ Výchova musí být přijímána jako vzácný dar, nikoli jako povinnost“.
Učím děti, že zákony chrání společnost, resp. slušné lidi před těmi všehoschopnými. Právo je minimum morálky a pravidla morálky určuje lid. Nikoli demagogové. Toto je základní princip demokracie nikoli výchova ke strachu!
Budu-li mít oprávněný pocit, že zákony chrání spíše gaunery, tak to nahlas řeknu. Ať se to posluhovačům gaunerů líbí nebo ne.
My Vám něco zakážeme a Vy to budete poslouchat, když ne, tak Vás potrestáme! Když si dovolíte veřejně říci svůj názor, který je odlišný od našeho, tak vás potrestáme! Nepřipomíná Vám to něco?
Já Váš odlišný názor respektuji, respektujte prosím ten můj. Jsem pro diskuzi. Národ nejsou hloupé ovce!Be obedient, shut up your mouth and let us protect you!

As a policeman for many years dedicated to the prevention of crime and as a brand new member of the Law Enforcement Against Prohibition I say publicly that the current system of drug prevention in my country has only a very limited success. As a matter of fact, the drug repression is failing. We need to invest more money into the prevention, if we want to implement more liberal approach to our citizens' need for drugs. To invest them into a real prevention!

Sometimes, I can hear some policemen saying, that the best prevention is the repression. Surely, the repression can have a partially dissuasive effect, but I believe that it is not our role (as of state and municipal policemen) to terrify our citizens in order to make them fear us. We will not gain confidence of our citizens in this way. We cannot impose on them our "terror-based prevention". My thought starts from the premise, that citizens have their own rights and are able to make decisions on their own behalf. It is not possible to consider citizens as potential perpetrators, whom we need to keep on lead in order to protect them of slipping up the right path.

The history shows that people are not less likely to abuse drugs, even with the sword of Damocles hanging over them. As Albert Einstein said, "Education should be considered as a valuable gift and not as a hard duty."

I teach children that laws protect the society, i.e. the decent people, against those capable of anything. The law represents the moral minimum and the rules of morals are established by the people. Not by demagogues. This is the basic principle of democracy, not fear-based teachings!

If ever I get a rightful feeling that the laws protect more bad guys than the good ones, I will say it out loud. I will do it, whether the servitors of rascals like it or not.

We forbid you to do something, and you should better obey us, because if you don't, we will punish you! If you dare to say an opinion different than ours in public, we will punish you! Doesn't it remind you something?

I do respect your right to be entitled to different opinions and I expect to get the same in return. I am open to any discussion. Our people are not a nation of stupid sheep!

 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< říjen / 2018 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 75435
Měsíc: 401
Den: 11