Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva INCB

21. 4. 2011

Výroční zpráva INCB

 

incb Drogy a prevence korupce: Vychází výroční zpráva Mezinárodního výboru pro kontrolu narkotik (INCB)

Prevence korupce musí dostat v boji proti obchodování s drogami větší prioritu, zdůrazňuje Mezinárodní výbor pro kontrolu narkotik (INCB) ve své nejnovější výroční zprávě, která byla zveřejněna 2. března ve Vídni.

„Nic nemá na boj proti obchodování s drogami tak škodlivý dopad, jako úspěšné pokusy zločineckých organizací o zastrašování a korumpování zástupců veřejné správy,“ říká předseda INCB Hamid Ghodse. „Policisté a pracovníci justice jsou při potírání obchodu s drogami často vystavováni obrovskému tlaku ze strany organizovaného zločinu. Nemají přitom odpovídající ochranu, a tak sami čelí obtížné volbě mezi tím, zda se stát obětí násilí či dokonce přijít o život, nebo být komplici zločinců a ztratit svou vlastní mravní integritu,“ upozorňuje šéf INCB.

Obrovské zisky, které obchod s nelegálními drogami generuje, často podle INCB přesahují finanční zdroje institucí státu. To ohrožuje veřejný prostor i mezinárodní bezpečnost. Ze zločineckých organizací a drogových impérií se v některých případech stávají politické síly disponující mocí a autoritou legitimních institucí. Samotné úřady pro kontrolu a potlačování obchodu s drogami jsou pak kompromitovány korupcí.

korupce

Strategické využívání korupce

Je prokázáno, že nejúspěšnější zločinecké organizace systematickým způsobem využívají k zajištění hladkého toku nelegálních drog násilí a korupce, uvádí výbor INCB. To, čeho se jim nedaří dosáhnout prostřednictvím úplatků, prosazují násilím a zastrašováním a naopak. To je také důvod, proč jsou oblasti s velkým výskytem obchodování s drogami často zasaženy i silnými projevy násilí a korupce.

S cílem maximalizovat zisky z prodeje drog hledá a také nachází většina zločineckých organizací způsoby, jak přimět ke spolupráci klíčové postavy veřejné správy.

Změřit skutečné rozšíření korupce je nesnadné. Oficiální data států obvykle vychází z národních statistik zločinnosti a vypovídají spíše o úspěšných protikorupčních iniciativách než o skutečném stavu korupce. Oficiální data jsou také ovlivněna mírou důvěry veřejnosti v policii a ochotou obětí trestný čin korupce ohlásit. Jako doplněk k oficiálním datům se využívají průzkumy, které zachycují subjektivní vnímání veřejnosti.

Účinek korupce se ale dá vystopovat snadno. Zpráva INCB popisuje ničivý dopad korupce na důvěryhodnost a efektivitu systému trestní spravedlnosti a oslabování vlády zákona. Zvlášť zranitelné jsou státy, ve kterých funguje narkoobchod.

Nejvíce zasažené jsou protidrogové útvary a jednotky, které manipulují s velkým objemem peněz a drog, a příslušné soudní a celní orgány. Jejich pracovníci jsou nejen výrazně více vystavováni korupci než jiní, jsou zároveň i cílem agresivního korupčního tlaku zločineckých skupin.

Boj proti korupci spojené s drogami

Zpráva INCB stanoví strategie pro boj s drogovým organizovaným zločinem a uplatňování prevence. Globalizované zločinecké sítě mají k dispozici ohromné finanční zdroje a přístup k sofistikovaným technologiím. Jsou schopné přizpůsobovat se novým způsobům boje proti drogám a využívat slabých míst agentur pro potírání narkotik. To podle INCB ještě podtrhuje význam preventivních opatření.

Zpráva se obrací na vlády států, aby vytvořily efektivní, transparentní a objektivní systémy pro nábor a kariérní postup státních úředníků, hodnocení jejich výkonu a zajistily systém rotace personálu. Všechny úřady, do jejichž kompetence boj proti drogám spadá, musí mít zavedené procesy a předpisy pro odhalování střetu zájmů, registraci majetku a disciplinární mechanismy.

Pro prevenci korupce v soudnictví je naprosto zásadní zvýšení transparentnosti. Soudní přelíčení by měla být veřejná a soudci musí svá rozhodnutí zhodnotit. Rozhodnutí musí být zaznamenána, archivována a zpřístupněna veřejnosti a médiím.

Předseda INCB Hamid Ghodse apeluje na politiky, aby sektoru prosazování vlády zákona poskytli odpovídající prostředky a umožnili jim plnit své povinnosti. Státy, které požádají o technickou či jinou formu asistence, by ji také měly dostat. Odpovědnost za ochranu občanů před zastrašováním a korupcí sice primárně leží na vládách, je ale zapotřebí mezinárodní spolupráce, která umožní složkám systému spravedlnosti vzájemně spolupracovat.

Drogová situaci v regionech: Evropa

Ze západní Evropy se do ostatních částí regionu šíří užívání kokainu. V některých státech zřejmě nahrazuje amfetamin a extázi. Děje se to například v Dánsku, Španělsku a Velké Británii, kde došlo k nárůstu spotřeby kokainu a zároveň snížení spotřeby amfetaminů. Západní Evropa je největším odbytiště heroinu, zhruba 60 % spotřeby v Evropě připadá na čtyři státy (Velká Británie, Itálie, Francie a Německo). Evropské státy spotřebují téměř polovinu produkce heroinu na světě. Zemí s největší spotřebou opiátů v Evropě (1,6 %) je Ruská federace. Téměř veškerý heroin na evropském trhu pochází z Afghánistánu.

afghan

Spotřeba konopných drog se celkově zdá být stabilní, v některých státech se dokonce snižuje. V loňském roce užilo kokain 1,2 % obyvatel Evropy, nejvíce ve Španělsku – 3,1 % obyvatel.

Východní Evropa je jednou z mála oblastí světa, kde narůstá počet HIV pozitivních. Prudké šíření epidemie je hlášeno z Ruské federace a Ukrajiny. Největší podíl osob infikovaných virem HIV mezi dospělou populací je na Ukrajině, kde dosahuje více než 1,6 %. Příčinou nákazy u nově diagnostikovaných případů HIV ve východní Evropě bylo ve více než v 50 % použití kontaminovaných jehel a stříkaček pro injekční aplikaci drog.

Česká republika ve zprávě INCB

Výbor uvítal přijetí legislativy na posílení kontroly prekurzorů. Česká republika také rozšířila kontrolní mechanismy pro látky obsahující efedrin a pseudoefedrin při přípravě farmaceutik. Od ledna 2010 platí v České republice zákon o maximálním množství ilegálních drog, které u sebe může člověk mít, aniž by mu hrozil trestní postih (bez úmyslu drogy dál prodat).

Česká republika patří společně s Francií a Itálií k zemím EU s největším počtem uživatelů konopných drog. INCB znepokojuje mimo jiné i fakt, že 2 – 2,5 % Evropanů ve věku 15–34 let užívá konopné látky každý den nebo skoro každýn den.

Druhou nejvíce zneužívanou drogou v Evropě je kokain. Česká republika patří mezi země s nejnižší spotřebou (společně s Rumunskem a Řeckem), ale počet uživatelů za poslední roky v Česku vzrostl. Spotřeba amfetaminů v některých zemích Evropy klesá, celkově je ale amfetamin rozšířenější než metamfetamin. Jeho zneužívání je v Evropě omezeno prakticky jen na Českou republiku a Slovensko.

Celá zpráva a tiskové materiály budou zveřejněny 2. března 2011, 11 hod. SEČ na internetové stránce INCB www.incb.org/…_report.html

Tištěná verze zprávy je k dispozici v Informačním centru OSN v Praze. Kontaktujte, prosím, Barboru Krutákovou na telefonním čísle 257 199 831 nebo na emailu Barbora.Krutakova@osn.cz

Zdroj: Tisková zpráva OSN

Převzato ze stránek Legalizace.cz

 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< říjen / 2018 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 75435
Měsíc: 400
Den: 11