Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zásady LEAP

8. 10. 2010

Vyhlášení hlavních zásad LEAP

1. LEAP nepropaguje užívání drog a hluboce se zajímá o rozšiřování zneužívání návykových látek po celém světě. Leap se také intenzivně zabývá ničivými zásahy násilných drogových gangů a kartelů všude ve světě. Žádný z problémů není řešen současnou politikou drogové prohibice. Samozřejmě, že zneužívání drog a násilí gangů kvetou v prostředí drogové prohibice, stejně jako tomu bylo v časech prohibice alkoholu.

2. LEAP hájí zrušení politiky drogové prohibice a nastolení nové politiky drogové kontroly a regulace, zahrnující regulaci ukládající vhodný věk k prodeji a užívání drog. Stejně jako je upraven věk pro svatbu, podepisování smluv, užívání alkoholu, tabáku, řízení motorových vozidel a těžkého vybavení, volební účast a podobně.

3. LEAP věří, že zneužívání drog dospělými je zdravotní problém a není to otázka vymáhání práva a předpokládá, že zneužívání drog neubližuje druhým ani nepoškozuje cizí majetek.

4. LEAP věří,že užívání drog dospělými lidmi, jakkoli je nebezpečné, je otázkou osobní svobodydo doby než se dotýká svobody a bezpečí ostatních.

5. LEAP spojuje mluvčí z nejrůznějších politických a myšlenkových proudů a společenského vědomí a spatřuje, že v post-prohibičním světě potrvá, než bude dosaženo čisté, regulované rovnováhy kombinující skoukromé, veřejné a léčebné modely jak nejlépe kontrolovat a regulovat zakázané drogy. Mluvčí LEAP mohou volně obhajovat svůj pohled na lepší post-prohibiční strategie, aniž by se dotkli názorové linie LEAP.

6. LEAP si je vědom toho, že i v post-prohibičním světě budou drogy stále nebezpečné a potenciálně návykové, vyžadující vhodnou kontrolu a regulaci. Dokonce i v hospodářstvích volného trhu, rozumná regulace pro účely veřejného zdraví je dlouhodobým, přijatým principem. Taková regulace nesmí dopustit následný, nespoutaný a nekontrolavaný prodej drog.

7. LEAP věří, že vláda má odpovědnost za veřejné zdraví a má povinnost přesně zjistit nebezpečí spojená s užíváním jakékoli zakázané látky a má povinnost jasně sdělovat tuto indformaci veřejnosti ve smyslu nálepkování a varování, podbně jako tomu je u jídla, cigaret, alkoholu a léků.

8. LEAP věří, že nezměrný počet lidí byl nesprávně uvezněn pro nedodržení nulové tolerance, nenásilných, shodných drogových zločinů. Konec drogové prohibice umožní okamžité propuštění těchto osob, smazání jejich záznamu v trestním rejstříku a znovu nabití plných občanských práv. Nicméně zrušení drogové prohibice neznamená ospravedlní spojených trestných činů, jako jsou násilné trestné činy, trestné činy se zbraní, krádeže, řízení pod vlivem alkoholu a omamných látek a jakéhokoliv jiného nežádoucího jednání, které ubližuje ostatním či poškozuje cizí majetek, pod vlivem látek pozměňujících vědomí.

9. LEAP věří, že osoby trpící zneužíváním drog a závislostí, které chtějí pomoc, by měly být zabezpečeny různou škálou pomoci, včetně léčby závislosti a udržováného užívání, dokonce i pro nepojištěné závislé. LEAP věří, že s koncem drogové prohibice a znovu získanou kontrolou výdajů trestního soudnictví, by část těchto úspor stačila na zaplacení rozšiřování služeb závislým.

10. LEAP si je vědom toho, že různé zakázané látky přinášejí různá rizika škod. V tomto světle, v post-prohibičním světě, si LEAP uvědomuje, že vhodná sada regulací a kontrola jedné látky, nemusejí být vhodné nebo dostatečné pro regulaci a kontrolu látky jiné. LEAP věří, že národní státy ve světě a různé státy vrámci Spojených Států musejí nastolit regulovanou možnost vyzkoušet nové modely, které moudře vyvažují aspekty svobody jedince nakládat s vlastním tělem s potřebou obecného smyslu regulování drog a redukce smrtí, nemocí, závislostí a škod.

Překlad: Bc. Zbyněk Crha, člen leapu.

 

 

 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< říjen / 2018 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 74903
Měsíc: 507
Den: 28